image2901

 

حرکت لانج، یکی از بهترین گزینه ها برای اعمال فشار به عضلات ریز و درشت پایین تنه است و همزمان عضلات مختلفی مانند چهارسر ران، سرینی (باسن) و همسترینگ (پشت ران) را درگیر می کند. برای تاکید بیشتر بر عضلات چهارسر ران بهتر است گام هایتان نسبتاً کوتاه باشد. در مقابل، برای تحریک بیشتر عضلات ناحیه باسن می توانید گامها را بلندتر کرده و بالاتنه را اندکی به سمت جلو متمایل کنید. به طور کلی، مبتدی ها بهتر است کارشان را با لانج ثابت و یا تناوبی شروع کنند و پس از کسب مهارت لازم در آن نسخه ها به سراغ لانج راه رفتنی بیایند.