PPXcfteltq

 

 
داود بیات در این ویدئو، به ارائه توضیحاتی در رابطه با مکمل‌های preworkout یا مکمل‌های پیش از تمرین (در اصطلاح عامیانه، پمپ) می‌پردازد.