main qimg 57d181c4661ae5b184c5200ce7aa3ab7

 

بر اساس پژوهش‌ها، اجرای پرس سینه با گیرش دست برعکس موجب افزایش درگیری تارهای ترقوه ای سینه یا همان بالاسینه می شود. حالا اگر هم حرکت را روی میز شیبدار (بالاسینه)‌اجرا کنید و هم دست ها را برعکس بگیرید، قاعدتان درگیری تارهای ترقوه ای به حداکثر خواهد رسید. بنابراین، اگر خواهان اعمال فشاری متفاوت به بالاسینه تان هستید، حتما این حرکت را امتحان کنید؛ هالتر را با گیرش کمی بازتر از عرض شانه در اختیار گرفته و آرنج ها را به داخل متمایل کنید. هالتر را با کنترل تا روی بخش میانی سینه پایین آورده و سپس به آرامی به نقطه شروع برگردید. با توجه به گیرش دست ها، بهتر است بخش بلند کردن هالتر و نیز پایین گداشتن آن در انتهای ست ها را با کمک یار تمرینی اجرا کنید تا مچ هایتان تحت فشار بیش از حد قرار نگیرند.