main qimg 57d181c4661ae5b184c5200ce7aa3ab7

 
چه در باشگاه‌تان دستگاه قفسه (فلای) سینه نداشته باشید و چه بخواهید کمی تنوع را چاشنی کارتان کنید، اجرای این نسخه از حرکت قفسه با دستگاه کراس اور می تواند انتخاب بسیار جالبی باشد. اجرای حرکت با سیمکش فشار ممتدی را در تمام دامنه حرکت به عضلات سینه وارد می کند و از این جهت نسبت به نسخه با دمبل برتری دارد.