asa

 

لیفت پشت پا (یا ددلیفت رومانیایی) عمدتا با هالتر و دمبل و با هدف تقویت عضلات پشت پا و باسن (سرینی) اجرا می شود. اما، همان طور که در اینجا می بینید، این حرکت را می توان به خوبی با دستگاه های سیمکش هم اجرا کرد. مزیت این کار، حفظ تنش مداوم بر روی عضله در تمام دامنه حرکتی است، چیزی که معمولا در حرکات با هالتر و دمبل میسر نمی شود.