س

 

تمرین صدتایی، یک روش واقعاً سطح بالا محسوب می شود که بر پایه اجرای تکرارهای بسیار زیاد یعنی به طور دقیق 100 تکرار در هر ست طراحی شده است. وزنه¬ای که برای ست های صد تکراری انتخاب می کنید، باید در حدود 20 تا 30 درصد وزنه ای باشد که می توانید 10 تکرار صحیح را با آن اجرا نمایید. برای مثال، اگر برای اجرای ست های ده تکراری از حرکت جلوبازو از دمبل های 22.5 کیلوگرمی استفاده می کنید، برای تمرین صدتایی باید به سراغ دمبل های 5 تا 7.5 کیلوگرمی بروید. هدف این است که قبل از رسیدن به خستگی و توقف برای استراحت، حدود 70 تکرار را کامل کنید. اگر بتوانید هر 100 تکرار را بدون توقف تکمیل کنید، وزنه انتخابی شما بیش از حد سبک بوده است. در نهایت، باید وزنه ای را پیدا کنید که امکان اجرای 60 تا 70 تکرارِ بدون توقف را به شما بدهد. سپس، هر وقت که توانایی عبور از مرز 70 تکرار با آن وزنه را پیدا کردید، باید بدانید که زمان افزایش وزنه فرا رسیده است. اگر وزنه مناسبی را انتخاب کرده باشید، جایی بین تکرار 60 و 70 به ناتوانی عضلانی لحظه ای خواهید رسید. اینجاست که مجاز به استراحت هستید، اما فقط به اندازه تعداد تکرارهایی که از ستِ صدتایی تان باقی مانده است. به عبارت دیگر، شما اجازه دارید تا به ازای هر یک از تکرارهای باقیمانده، یک ثانیه استراحت کنید؛ توضیحات بیشتر را در خود ویدیو گوش کنید، ضمن اینکه برای آشنایی کامل تر با این تکنیک تمرینی پرشدت می توانید به کتاب دایره المعارف قدرت و عضله مراجعه نمایید.